Επίσημη Ιστοσελίδα
STOK LOGO 120x120

Συνομοσπονδία Τοπικών Ομοσπονδιών Κύπρου

aoknel logo 50x50against modern footballepel logo 50x50epol logo 43x50Ε.Π.Ο.Π.Λ.opn logo 50x50
ΠΑΑΟΚpao logo 50x50poal logo 50x50Π.Ο.Α.Σ.Π.poel logo 50x50poepa logo 44x50

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

ETHΣΙΑ   ΓΕΝΙΚΗ   ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ   ΤΗΣ   ΕΠΟΠΛ

Καλούνται όλα τα Σωματεία-Μέλη της ΕΠΟΠΛ, στην  Ετήσια Γενική  Συνέλευση της Ομοσπονδίας,  που θα γίνει την Πέμπτη  3  Ιουλίου 2014, και ώρα 6.30 μ.μ. στο Μέγαρο της ΣΕΚ (1οςόροφος), στο Στρόβολο.

Οι αντιπρόσωποι των Σωματείων απαραίτητα πρέπει να καταθέσουν στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑΤΑ:

1. Ενημέρωση

2. ΄Εκθεση Πεπραγμένων  περιόδου 2013 - 2014

3. Ταμειακή ΄Εκθεση περιόδου 2013 - 2014

4. Συζήτηση θεμάτων 2 - 3

5. Εγγραφή – επανεγγραφή Σωματείων

6. Προκήρυξη Πρωταθλημάτων 2014 – 2015

7. Εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου

8. Εκλογές Δικαστικής Επιτροπής, Εξελεγκτικής Επιτροπής, Πειθαρχικής Επιτροπής

9. Διάφορα.

Η παρουσία όλων των Σωματείων είναι απαραίτητη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :-

1) Τα Σωματεία πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση πρέπει να έχουν διευθετημένες όλες τις οικονομικές τους εκκρεμότητες καθώς και γραπτή δήλωση συμμετοχής στα Πρωταθλήματα 2014 - 2015.

2) Με  βάση το άρθρο 6, παρ. 3, μετά παρέλευση  30΄ από την ορισθείσαν ώρα, η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού μελών.

3) Καλούνται τα Σωματεία να προσκομίσουν Κατάλογο με τα στοιχεία του Σωματείου και των Μελών του Δ.Σ. (όνομα, θέση, διεύθυνση, τηλέφωνο και φαξ), καθώς και τον εκπρόσωπο επικοινωνίας με τη Γραμματεία.

4) ΤοE-MailτουΣωματείουήΕκπροσώπουτουγιατην περίοδο 2014 – 2015.

5) ΄Εμβλημα του Σωματείου σε ηλεκτρονική μορφή (JPEG), να σταλεί στο  E-Mailτης ΕΠΟΠΛ (oepopl@cytanet.com.cy)  -για τα νέα Σωματεία-.

6) Υποψηφιότητες για Πρόεδρο και μέλη Δ.Σ.  Με βάση το άρθρο 7, παρ. γ), σελ. 11 και άρθρο 10, παρ, γ), σελ. 13, να υποβληθούν γραπτώς τουλάχιστον 48 ώρες πριν την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. προς τη Γραμματεία της ΕΠΟΠΛ και να υποστηρίζονται από 2 αντιπροσώπους Σωματείων Μελών της Ομοσπονδίας.  Για τις υπόλοιπες θέσεις του Δ.Σ. πλην του Προέδρου, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι Σωματείων μελών της ΕΠΟΠΛ.

Επικοινωνία

Αμφιπόλεως 21, Γραφ. Α101

2025

Στρόβολος

Τηλ: 22449530

Φαξ: 22449531

alexander college banner 1alexander college banner 2