Διοικητικό Συμβούλιο ΕΠΟΠΛ

 • Πρόεδρος Ανδρέας Κακουλλής
 • Αντιπρόεδρος Γεώργιος Παπαθανασίου
 • Γενικός Γραμματέας Ανδρέας Χριστοφίδης
 • Βοηθός Γεν. Γραμματέας Νίκος Δημητρίου
 • Ταμίας Διομήδης Φιλίππου
 • Έφορος Ανδρέας Πέτρου 
 • Έφορος Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων Ανδρέας Φαλάς

Τα άλλα όργανα της ΕΠΟΠΛ πλην της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

 • Η Δικαστική Επιτροπή με πρόεδρο τον Νίκο Πελίδη
 • Η Πειθαρχική Επιτροπή Διαιτησίας
 • Η Επιτροπή Διαιτησίας
 • Η Εξελεκτική Επιτροπή

Επικοινωνία

Αμφιπόλεως 21, Γραφ. Α101

2025

Στρόβολος

Τηλ: 22449530

Φαξ: 22449531

alexander college banner 1alexander college banner 2