ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

Πρωτάθλημα ΠΑΑΟΚ Α΄ Κατηγορίας 2023/24

Αγωνιστικό Πρόγραμμα

1η Αγωνιστική
2023-10-19 19:45Πέμπτη,
19 Οκτ 2023 19:45
Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ -:- Π.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΝΙΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
2023-10-21 15:00Σάββατο,
21 Οκτ 2023 15:00
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ -:- ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΔΟΞΑ "ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ"
2023-10-20 19:45Παρασκευή,
20 Οκτ 2023 19:45
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ -:- ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣΔΟΞΑ "ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ"
2023-10-21 14:30Σάββατο,
21 Οκτ 2023 14:30
ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ -:- Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
2η Αγωνιστική
2023-10-27 19:45Παρασκευή,
27 Οκτ 2023 19:45
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ -:- ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣΔΟΞΑ "ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ"
2023-10-28 14:30Σάββατο,
28 Οκτ 2023 14:30
Π.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΝΙΑΣ -:- ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2023-10-28 14:30Σάββατο,
28 Οκτ 2023 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ -:- Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
2023-10-26 19:45Πέμπτη,
26 Οκτ 2023 19:45
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ -:- Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
3η Αγωνιστική
2023-11-02 19:45Πέμπτη,
02 Νοέ 2023 19:45
Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ -:- ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
2023-11-02 20:00Πέμπτη,
02 Νοέ 2023 20:00
Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ -:- Π.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΝΙΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2023-11-04 14:30Σάββατο,
04 Νοέ 2023 14:30
ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ -:- ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
2023-11-04 15:00Σάββατο,
04 Νοέ 2023 15:00
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ -:- ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣΔΟΞΑ "ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ"
4η Αγωνιστική
2023-11-11 15:00Σάββατο,
11 Νοέ 2023 15:00
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ -:- Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥΔΟΞΑ "ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ"
2023-11-11 14:30Σάββατο,
11 Νοέ 2023 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ -:- Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
2023-11-10 19:30Παρασκευή,
10 Νοέ 2023 19:30
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ -:- ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥΔΟΞΑ "ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ"
2023-11-09 19:30Πέμπτη,
09 Νοέ 2023 19:30
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ -:- Π.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΝΙΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
5η Αγωνιστική
2023-11-16 20:00Πέμπτη,
16 Νοέ 2023 20:00
Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ -:- ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2023-11-18 14:30Σάββατο,
18 Νοέ 2023 14:30
ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ -:- ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
2023-11-18 14:30Σάββατο,
18 Νοέ 2023 14:30
Π.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΝΙΑΣ -:- ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2023-11-16 19:45Πέμπτη,
16 Νοέ 2023 19:45
Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ -:- ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
6η Αγωνιστική
2023-11-23 19:45Πέμπτη,
23 Νοέ 2023 19:45
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ -:- ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
2023-11-23 19:45Πέμπτη,
23 Νοέ 2023 19:45
Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ -:- ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
2023-11-24 19:45Παρασκευή,
24 Νοέ 2023 19:45
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ -:- Π.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΝΙΑΣΔΟΞΑ "ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ"
2023-11-25 15:00Σάββατο,
25 Νοέ 2023 15:00
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ -:- Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΔΟΞΑ "ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ"
7η Αγωνιστική
2023-11-30 20:00Πέμπτη,
30 Νοέ 2023 20:00
Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ -:- Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2023-12-02 14:30Σάββατο,
02 Δεκ 2023 14:30
ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ -:- ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
2023-12-02 14:30Σάββατο,
02 Δεκ 2023 14:30
Π.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΝΙΑΣ -:- ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2023-12-02 14:30Σάββατο,
02 Δεκ 2023 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ -:- ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
8η Αγωνιστική
2024-01-27 14:30Σάββατο,
27 Ιαν 2024 14:30
Π.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΝΙΑΣ -:- Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2024-01-25 19:45Πέμπτη,
25 Ιαν 2024 19:45
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ -:- ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
2024-01-25 20:00Πέμπτη,
25 Ιαν 2024 20:00
Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ -:- ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2024-01-27 14:30Σάββατο,
27 Ιαν 2024 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ -:- ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
9η Αγωνιστική
2024-02-01 19:45Πέμπτη,
01 Φεβ 2024 19:45
Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ -:- ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
2024-02-01 20:00Πέμπτη,
01 Φεβ 2024 20:00
Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ -:- ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2024-02-03 14:30Σάββατο,
03 Φεβ 2024 14:30
ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ -:- Π.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΝΙΑΣΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
2024-02-03 15:00Σάββατο,
03 Φεβ 2024 15:00
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ -:- ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΔΟΞΑ "ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ"
10η Αγωνιστική
2024-02-08 19:45Πέμπτη,
08 Φεβ 2024 19:45
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ -:- ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
2024-02-09 19:45Παρασκευή,
09 Φεβ 2024 19:45
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ -:- Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥΔΟΞΑ "ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ"
2024-02-10 14:30Σάββατο,
10 Φεβ 2024 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ -:- ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
2024-02-10 14:30Σάββατο,
10 Φεβ 2024 14:30
Π.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΝΙΑΣ -:- Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
11η Αγωνιστική
2024-02-17 14:30Σάββατο,
17 Φεβ 2024 14:30
Π.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΝΙΑΣ -:- ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2024-02-17 14:30Σάββατο,
17 Φεβ 2024 14:30
ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ -:- ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
2024-02-15 20:00Πέμπτη,
15 Φεβ 2024 20:00
Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ -:- ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2024-02-15 19:45Πέμπτη,
15 Φεβ 2024 19:45
Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ -:- ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
12η Αγωνιστική
2024-02-22 19:45Πέμπτη,
22 Φεβ 2024 19:45
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ -:- Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
2024-02-23 19:45Παρασκευή,
23 Φεβ 2024 19:45
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ -:- Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΔΟΞΑ "ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ"
2024-02-24 14:30Σάββατο,
24 Φεβ 2024 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ -:- Π.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΝΙΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
2024-02-24 15:00Σάββατο,
24 Φεβ 2024 15:00
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ -:- ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥΔΟΞΑ "ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ"
13η Αγωνιστική
2024-02-29 20:00Πέμπτη,
29 Φεβ 2024 20:00
Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ -:- ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2024-03-02 14:30Σάββατο,
02 Μαρ 2024 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ -:- ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
2024-03-02 14:30Σάββατο,
02 Μαρ 2024 14:30
Π.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΝΙΑΣ -:- ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2024-03-02 14:30Σάββατο,
02 Μαρ 2024 14:30
ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ -:- Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
14η Αγωνιστική
2024-03-07 19:45Πέμπτη,
07 Μαρ 2024 19:45
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ -:- ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
2024-03-07 19:45Πέμπτη,
07 Μαρ 2024 19:45
Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ -:- Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
2024-03-08 19:45Παρασκευή,
08 Μαρ 2024 19:45
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ -:- ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΔΟΞΑ "ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ"
2024-03-09 15:00Σάββατο,
09 Μαρ 2024 15:00
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ -:- Π.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΝΙΑΣΔΟΞΑ "ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ"