ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΠΟΠΛ θα γίνει τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023

ETHΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΛ

 

Καλούνται όλα τα Σωματεία-Μέλη της ΕΠΟΠΛ, στην  Ετήσια Τακτική Γενική  Συνέλευση της Ομοσπονδίας,  που θα γίνει τη Δευτέρα 26  Ιουνίου 2023, και ώρα 17:45, στο Μέγαρο της ΣΕΚ (1ος όροφος, Αίθουσα 106), στο Στρόβολο.

 

Οι αντιπρόσωποι των Σωματείων απαραίτητα πρέπει να καταθέσουν στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.

 

ΘΕΜΑΤΑ:

  1. Ενημέρωση
  2. ΄Εκθεση Πεπραγμένων περιόδου 2022 – 2023
  3. Ταμειακή ΄Εκθεση περιόδου 2022
  4. Συζήτηση θεμάτων 2 – 3
  5. Εγγραφή – επανεγγραφή Σωματείων
  6. Προκήρυξη Πρωταθλημάτων 2022 – 2023
  7. Εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου
  8. Εκλογές Δικαστικής Επιτροπής και Πειθαρχικής Επιτροπής
  9. Διάφορα.

 

Η παρουσία όλων των Σωματείων είναι απαραίτητη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1) Τα Σωματεία πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση, πρέπει να έχουν διευθετημένες όλες τις οικονομικές τους εκκρεμότητες καθώς και γραπτή δήλωση συμμετοχής στα Πρωταθλήματα 2023 – 2024.

2) Με  βάση το άρθρο 6, παρ. 3, μετά παρέλευση  30΄ από την ορισθείσαν ώρα, η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού μελών.

3) Καλούνται τα Σωματεία να προσκομίσουν Κατάλογο με τα στοιχεία του Σωματείου και των Μελών του Δ.Σ. (όνομα, θέση, διεύθυνση, τηλέφωνο), καθώς και των Εκπροσώπων (μόνιμου και αναπληρωτή) επικοινωνίας με τη Γραμματεία.

4) Οι υποψηφιότητες για Πρόεδρο και Μέλη Δ.Σ., με βάση το άρθρο 7, παρ. γ), σελ. 11 και άρθρο 10, παρ, γ), σελ. 13, πρέπει να υποβληθούν γραπτώς τουλάχιστον 48 ώρες πριν την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. προς τη Γραμματεία της ΕΠΟΠΛ και να υποστηρίζονται από 2 αντιπροσώπους Σωματείων Μελών της Ομοσπονδίας.  Για τις υπόλοιπες θέσεις του Δ.Σ. πλην του Προέδρου, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι Σωματείων Μελών της ΕΠΟΠΛ.