ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

Αποφάσεις Δ. Ε. ΣΤΟΚ ημερομηνίας 19/10/23 για την αποχώρηση σωματείου ΕΛΗΑ Λυθροδόντα από το πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας

Εκδικάστηκαν την Πέμπτη 19.10.2023 από τη Δικαστική Επιτροπή της ΣΤΟΚ, οι παραπομπές από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΤΟΚ του Σωματείου ΕΛΗΑ Λυθροδόντα:-

 

  1. Γιατί ενώ δήλωσε συμμετοχή στο Πρωτάθλημα της Επίλεκτης Κατηγορίας της ΣΤΟΚ «Κωστάκης Κουτσοκούμνης» 2023 – 2024 και συμπεριλήφθηκε στην κλήρωση και στον προγραμματισμό του εν λόγω Πρωταθλήματος, με επιστολή του ημερομηνίας 1109.2023, δήλωσε την αποχώρηση του από αυτό.

 

  1. Για την τύχη του αγώνα του Πρωταθλήματος της Επίλεκτης Κατηγορίας της ΣΤΟΚ «Κωστάκης Κουτσοκούμνης» 2023 – 2024, μεταξύ των ομάδων Α.Ο. Αυγόρου – ΕΛΗΑ Λυθροδόντα, ημερομηνίας 30.09.2023, γιατί αυτός δεν διεξάχθηκε λόγω αποχώρησης της ομάδας της ΕΛΗΑΣ Λυθροδόντα από το Πρωτάθλημα.

 

  1. Για την τύχη του αγώνα του Πρωταθλήματος της Επίλεκτης Κατηγορίας της ΣΤΟΚ «Κωστάκης Κουτσοκούμνης» 2023 – 2024, μεταξύ των ομάδων ΕΛΗΑ Λυθροδόντα – ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλλων/Αχερίτου, ημερομηνίας 07.10.2023, γιατί αυτός δεν διεξάχθηκε λόγω αποχώρησης της ομάδας της ΕΛΗΑΣ Λυθροδόντα από το Πρωτάθλημα.

 

Ενώπιον της Δ.Ε. έχει τεθεί παραπομπή της ΣΤΟΚ εναντίον του Σωματείου ΕΛΗΑ Λυθροδόντα, γιατί ενώ δήλωσε συμμετοχή στο Πρωτάθλημα της Επίλεκτης Κατηγορίας της ΣΤΟΚ “Κωστάκης Κουτσοκούμνης” 2023-2024 και συμπεριλήφθηκε στην κλήρωση και στον προγραμματισμό του εν λόγω Πρωταθλήματος, με επιστολή ημερομηνίας 11/09/2023, δήλωσε την αποχώρηση του από αυτό.

 

Ενώπιον της Δ.Ε. έχει τεθεί η παραπομπή της ΣΤΟΚ ημερ. 09/10/2023 και η επιστολή του Σωματείου ημερ. 11/09/2023. Παρά του ότι το Σωματείο κλήθηκε να απαντήσει στην παραπομπή ημερ. 09/10/2023, δεν απέστειλε οτιδήποτε στην Δ.Ε.

 

Σχετικά επί της παραπομπής είναι τα άρθρα 12 και 13 του Κεφ. 6 της Προκήρυξης, τα οποία παραθέτουμε αυτούσια:

 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

  1. Σε περίπτωση αποχώρησης (για οποιοδήποτε λόγο) ομάδας από το Πρωτάθλημα μετά την κλήρωση του, η ομάδα που αποχωρεί μηδενίζεται σε όλους τους αγώνες που έχει ήδη δώσει ως επίσης και σε όσους ήταν προγραμματισμένοι να γίνουν μέχρι το τέλος του Πρωταθλήματος με σκορ 3-0 εις βάρος της.
    13. Περαιτέρω, το Σωματείο η ομάδα του οποίου αποχώρησε από το πρωτάθλημα θα διαγράφεται από την δύναμη της ΣΤΟΚ.

 

Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της επιστολής του Σωματείου ημερ. 11/09/2023, την παράλειψη του να ανταποκριθεί στην παραπομπή αλλά και τις μέχρι σήμερα ενέργειες του Σωματείου (μη κάθοδο στις δύο πρώτες αγωνιστικές του Πρωταθλήματος – σχετικές παραπομπές των αγώνων με Α.Ο. Αυγόρου και ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλλων/Αχερίτου), κρίνουμε την απόφαση του Σωματείου να αποχωρήσει από το πρωτάθλημα οριστική και αμετάκλητη εμπίπτουσα στα άρθρα 12 και 13 του Κεφ. 6 της Προκήρυξης.

 

Ως εκ τούτου και κατ’ ακολουθίαν των άρθρων 12 και 13 του Κεφ. 6 της Προκήρυξης, αποφασίζουμε τον μηδενισμό του Σωματείου ΕΛΗΑ Λυθροδόντα σε όλους τους αγώνες που έχει ήδη δώσει ως επίσης και σε όσους είναι προγραμματισμένοι να γίνουν μέχρι το τέλος του Πρωταθλήματος με σκορ 3-0 εις βάρος του. Περαιτέρω, αποφασίζουμε την διαγραφή του Σωματείου ΕΛΗΑ Λυθροδόντα από την δύναμη της ΣΤΟΚ.

 

Διευκρινιστικά να αναφέρουμε ότι, ενώπιον της Δ.Ε. έχουν τεθεί παραπομπές των αγώνων του Σωματείου ΕΛΗΑ Λυθροδόντα με τα Σωματεία Α.Ο. Αυγόρου και ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλλων/Αχερίτου και εν όψει της ως άνω απόφασης μας, οι εν λόγω αγώνες κατακυρώνονται με σκορ 3-0 εις βάρος του Σωματείου ΕΛΗΑ Λυθροδόντα.