ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής ΣΤΟΚ ημερομηνίας 21 Φεβρουαρίου 2024

Εκδικάστηκαν την Τετάρτη 21.02.2024 από τη Δικαστική Επιτροπή της ΣΤΟΚ, οι παραπομπές από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΤΟΚ:-

 

 

  1. (α) Του Σωματείου Α.Ε. Τρούλλων, γιατί αντικανονικά είχε δηλώσει στο Φύλλο Αγώνα τον Θεόδωρο Κωνσταντίνου, ως γυμνασίαρχο, και ο οποίος βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο καθ΄ όλη τη διάρκεια του αγώνα του Σωματείου Α.Ε. Τρούλλων – Η ΑΚΑΝΘΟΥ στις 03.02.2024, ενώ ήταν τιμωρημένος (είχε συμπληρώσει κίτρινες κάρτες), κατά παράβαση των όσων αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΧV και του άρθρου 8 του Κεφαλαίου ΧΙV, της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος της Επίλεκτης Κατηγορίας της ΣΤΟΚ «Κωστάκης Κουτσοκούμνης» 2023 – 2024.

 

(β) Του Θεόδωρου Κωνσταντίνου, ο οποίος ενώ ήταν τιμωρημένος (είχε συμπληρώσει κίτρινες κάρτες), ήταν εγγεγραμμένος στο Φύλλο Αγώνα ως γυμνασίαρχος και βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο καθ΄ όλη τη διάρκεια του αγώνα του Σωματείου Α.Ε. Τρούλλων – Η ΑΚΑΝΘΟΥ στις 03.02.2024, κατά παράβαση των όσων αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΧV και του άρθρου 9 του Κεφαλαίου ΧΙV, της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος της Επίλεκτης Κατηγορίας της ΣΤΟΚ «Κωστάκης Κουτσοκούμνης» 2023 – 2024.

 

Οι δύο πιο πάνω κατηγορίες, προήλθαν από το ίδιο γεγονός, που αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα με βάση τους υφιστάμενους Κανονισμούς.

 

Το παράπτωμα αυτό είναι σοβαρό, γιατί δημιουργείται ένα είδος πειθαρχικής ποδοσφαιρικής απειθαρχίας και παραγνώρισης των υφιστάμενων αυτόματων ποινών, όπως καθορίζονται στο Κεφάλαιο ΧV, Πειθαρχικά και άλλα Παραπτώματα, της Προκήρυξης.

 

Το Σωματείο με επιστολή του ημερομηνίας 18.02.2024, εκφράζει τις απολογίες του και τις απολογίες του Θεόδωρου Κωνσταντίνου και αποδίδει το γεγονός « … σε λάθος που έγινε, καθότι δεν το γνωρίζαμε (τις κίτρινες κάρτες που δέχθηκε ο Κωνσταντίνου)».  Μπορούσαν, αναφέρουν, να αντικαταστήσουν τον Γυμνασίαρχο με άλλο πρόσωπο που ήταν παρόν και ήταν γραμμένος στο comet, εάν γνώριζαν ότι ο Κωνσταντίνου ήταν τιμωρημένος.

 

Όπως ανέφερε η Δικαστική Επιτροπή σε προηγούμενες της αποφάσεις, το κάθε Σωματείο είναι υπεύθυνο για τη συμπλήρωση του Φύλλου Αγώνα, που αποτελεί την ταυτότητα διεξαγωγής ενός αγώνα και για τους λόγους αυτούς πρέπει να επιδεικνύεται η ανάλογη επιμέλεια.

 

Το Σωματείο έχει προηγούμενες πειθαρχικές καταδίκες για ανόμοιες περιπτώσεις, που δεν ήταν για σοβαρά παραπτώματα.

 

Για τον Θεόδωρο Κωνσταντίνου, δεν τέθηκαν ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής προηγούμενες πειθαρχικές καταδίκες.

 

Επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές:

(α) Σωματείο Α.Ε. Τρούλλων

€100,00 πρόστιμο

(β) Θεόδωρος Κωνσταντίνου

Αποκλεισμός 2 αγωνιστικών.

 

  1. Του  Προέδρου της ομάδας ……………………. του Σωματείου Η ΑΚΑΝΘΟΥ, γιατί στον αγώνα του Σωματείου, Η ΑΚΑΝΘΟΥ – ΕΛΠΙΔΑ Λιοπετρίου στις 10.02.2024, επέδειξε αντιαθλητική συμπεριφορά μετά τη λήξη του αγώνα προς τη διαιτητική ομάδα (εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο ως μη εξουσιοδοτημένο άτομο και απείλησε τους διαιτητές), κατά παράβαση του άρθρου 24.5 του Κεφαλαίου VΙΙ, των άρθρων 21,,36 και 41 του Κεφαλαίου ΧV και των άρθρων 10, 11, 12 και 13 του Κεφαλαίου ΧΙV, της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος της Επίλεκτης Κατηγορίας της ΣΤΟΚ «Κωστάκης Κουτσοκούμνης» 2023 – 2024.

 

Η καταγγελία είναι γενική και αόριστη, αναφορικά με τον καταγγελλόμενο, του οποίου το όνομα δεν αναγράφεται στην καταγγελία.

 

Σε παρόμοιες παραπομπές ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής στο παρελθόν, η Επιτροπή ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Οι ποινές επιβάλλονται σε συγκεκριμένα Σωματεία και συγκεκριμένα πρόσωπα που αναφέρονται ξεκάθαρα στην καταγγελία.  Δεν επιβάλλονται ποινές σε αξιώματα ή τίτλους».

 

Το Σωματείο δεν παραπέμπεται ενώπιον μας.

 

Η καταγγελία απορρίπτεται.

 

  1. Του Λοιπού Προσωπικού του Σωματείου F.C. ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022, Αντρέα Ζάκου με Α.Μ. 27676, γιατί στον αγώνα του Σωματείου, ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας – F.C. ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 στις 10.02.2024, δέχθηκε κόκκινη κάρτα από το διαιτητή στο 90+2΄λεπτό του αγώνα για έντονες διαμαρτυρίες έναντι στο πρόσωπο του Διαιτητή, κατά παράβαση των Κανονισμών της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος της Επίλεκτης Κατηγορίας της ΣΤΟΚ «Κωστάκης Κουτσοκούμνης» 2023 – 2024.

 

Ο καταγγελλόμενος παραπέμπεται ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής για Ανεπαρκή Συμπεριφορά. Με βάση την καταγγελία, η συμπεριφορά αυτή συνίστατο στο γεγονός ότι ο καταγγελλόμενος ενώ βρισκόταν νόμιμα στον πάγκο της ομάδας του, στο 90+2’ λεπτό είχε έντονες διαμαρτυρίες στον Διαιτητή και αποβλήθηκε.

 

Τέτοιου είδους συμπεριφορά, όπως αυτή του καταγγελλόμενου, ιδιαίτερα για άτομα που νόμιμα βρίσκονται εντός του περιφραγμένου χώρου, είναι ανεπίτρεπτη.

 

Η συμπεριφορά  αυτή του καταγγελλόμενου, κατά τη γνώμη της Δικαστικής Επιτροπής, δεν μπορεί να ενταχθεί στα άρθρα 21.1, 22 και 23 του Κεφαλαίου ΧV (Πειθαρχικά και άλλα Παραπτώματα) της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος της Επίλεκτης Κατηγορίας της ΣΤΟΚ 2023 – 2024, όπου προβλέπεται επιπλέον ποινή αποκλεισμού και πρόστιμο ως εξής:

 

« 21.1  Τουλάχιστον 4 αγώνες για αντιαθλητική συμπεριφορά προς τον διαιτητή ….

  1.  Για όλες τις περιπτώσεις θα επιβάλλεται και πρόστιμο
  2.  Επιφυλάσσεται το δικαίωμα στη Δικαστική Επιτροπή να επιβάλει περαιτέρω ποινή.»

 

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, πέραν της διαμαρτυρίας δεν υπήρχε οποιαδήποτε επιθετική ή υβριστική συμπεριφορά του καταγγελλόμενου.  Η ένταξη της επιδειχθείσας προς τον Διαιτητή συμπεριφοράς του καταγγελλόμενου στα πιο πάνω άρθρα, θα ήταν υπερβολική και άδικη για τον καταγγελλόμενο.  Η ενέργεια του όμως, δεν συνάδει με την πρέπουσα συμπεριφορά και πρέπει να τιμωρηθεί γι΄ αυτή.

 

Όμως έχει τεθεί ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής πρόσφατη παρόμοια προηγούμενη πειθαρχική καταδίκη του καταγγελλόμενου (€200,00 πρόστιμο).

 

Ο καταγγελλόμενος, δεν απέστειλε οποιαδήποτε επεξηγηματική ή απολογητική επιστολή.

 

Επιβάλλεται ποινή προστίμου €250,00, πέραν του αυτόματου αποκλεισμού.

 

  1. Του ποδοσφαιριστή του Σωματείου Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ Αγίου Θεοδώρου Λάρνακας, Κυριάκου Ηλία με Α.Μ. 41687, γιατί στον αγώνα του Σωματείου, ΑΕΚ Κοράκου – Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ Αγίου Θεοδώρου Λάρνακας στις 10.02.2024, δέχθηκε κόκκινη κάρτα από το διαιτητή στο 61΄λεπτό του αγώνα για στέρηση καθαρής ευκαιρίας επίτευξης τέρματος (τέρμα το οποίο τιμωρήθηκε με ελεύθερο κτύπημα ή πέναλτι), κατά παράβαση των Κανονισμών της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος της Επίλεκτης Κατηγορίας της ΣΤΟΚ «Κωστάκης Κουτσοκούμνης» 2023 – 2024.

 

Τα Άρθρα 58.1.(i) και 59 του ΚΕΦ.XV (Πειθαρχικά και άλλα Παραπτώματα) προβλέπουν τα εξής:

 

«58.1.(i) Ποινή προστίμου σε περίπτωση που αποστερεί την αντίπαλη ομάδα από καθαρή ευκαιρία επίτευξης τέρματος, εκτός της περίπτωσης που ο ίδιος ποδοσφαιριστής την ίδια ποδοσφαιρική περίοδο αποβληθεί για περισσότερες από δύο φορές για αυτό το αδίκημα, οπότε θα του επιβάλλεται πέραν του προστίμου και ποινή αποκλεισμού για τουλάχιστον ένα αγώνα.

 

  1. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις θα επιβάλλεται και πρόστιμο».

 

Ο καταγγελλόμενος βαρύνεται με πειθαρχικές καταδίκες, που είναι πολύ σοβαρές, αλλά όχι παρόμοιες με την καταγγελία αυτή.

 

Ο καταγγελλόμενος απέστειλε στις 16.02.2024 απολογητική επιστολή.

 

Επιβάλλεται πρόστιμο €125,00.