ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής ΣΤΟΚ ημερομηνίας 9 Μαϊου 2023, Πρωτάθλημα Ένταξης ΣΤΟΚ-ΟΠΑΠ 2022/2023

Εκδικάστηκαν την Πέμπτη 09.05.2023 από τη Δικαστική Επιτροπή της ΣΤΟΚ, οι παραπομπές από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΤΟΚ:

 

ΑΡΗΣ Σπηλιών – ΑΕΜ Μουτταγιάκας (07.05.2023)

  • Παραπομπή του Σωματείου ΑΡΗΣ Σπηλιών, γιατί στον πιο πάνω αγώνα χρησιμοποίησε τους ποδοσφαιριστές Μηνά Θεράποντος με Α.Μ. 203028 και Στέφανο Κωνσταντινίδη με Α.Μ. 231739, κατά παράβαση των άρθρων 9.1.7 και 9.1.8 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Ένταξης της ΣΤΟΚ 2022-2023.
  • Παραπομπή του ποδοσφαιριστή Μηνά Θεράποντος με Α.Μ. 203028 του Σωματείου ΑΡΗΣ Σπηλιών, γιατί αγωνίστηκε στον πιο πάνω αγώνα, κατά παράβαση των άρθρων 9.1.7 και 9.1.8 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Ένταξης της ΣΤΟΚ 2022-2023.
  • Παραπομπή του ποδοσφαιριστή Στέφανο Κωνσταντινίδη με Α.Μ. 231739 του Σωματείου ΑΡΗΣ Σπηλιών, γιατί αγωνίστηκε στον πιο πάνω αγώνα, κατά παράβαση των άρθρων 9.1.7 και 9.1.8 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Ένταξης της ΣΤΟΚ 2022-2023.

Η Δικαστική Επιτροπή αποφάσισε το μηδενισμό του σωματείου ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΝ και τη κατακύρωση του αγώνα με 3-0 υπέρ του σωματείου ΑΕΜ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ.