ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής για τα Πρωταθλήματα ΣΤΟΚ ημερομηνίας 22 Μαϊου 2024

Εκδικάστηκαν την Τετάρτη 22.05.2024 από τη Δικαστική Επιτροπή της ΣΤΟΚ, οι παραπομπές από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΤΟΚ:-

 

 1. Τoυ Σωματείου Α.Σ. Μαντριών, γιατί στον αγώνα Α.Σ. Μανδριών – ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C. 2000 στις 11.05.2024, το Σωματείο δεν συμμορφώθηκε με τις οδηγίες της Εγκυκλίου με Αρ. 235/2023-2024 ημερομηνίας 07.07.2023 και συγκεκριμένα είχε γραμμένο στο Φύλλο Αγώνα άτομο (γιατρός) που δεν ήταν καταχωρημένο στο σύστημα comet.

 

Η Δικαστική Επιτροπή αφού μελέτησε όλα τα ενώπιον της γεγονότα και έγγραφα, αποφάσισε την επιβολή προστίμου €75=.

 

 1. Του Σωματείου Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ Ιδαλίου, γιατί στον αγώνα Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ Ιδαλίου – ΑΕΛ Λακατάμιας στις 12.05.2024, δεν υπήρχαν στο γήπεδο παιδιά επαναφοράς της μπάλας (ball boys) κατά τη διάρκεια του αγώνα, όπως τούτο καθορίζεται στο άρθρο 6.3 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Ένταξης της ΣΤΟΚ 2023 – 2024, με αποτέλεσμα να παρατηρείται καθυστέρηση στην επαναφορά της μπάλας.

 

Η Δικαστική Επιτροπή αφού μελέτησε όλα τα ενώπιον της γεγονότα και έγγραφα, αποφάσισε την επιβολή προστίμου €75=.

 

 1. Για τον αγώνα Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ Ιδαλίου – ΑΕΛ Λακατάμιας στις 12.05.2024:-
 • Του Σωματείου ΑΕΛ Λακατάμιας, γιατί χρησιμοποίησε Βοηθό Προπονητή στον αγώνα (Βασιλείου Παντελής Α.Μ. 46794), χωρίς να είναι κάτοχος άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος από την ΚΟΠ (ήταν γραμμένος στο Φύλλο Αγώνα με ληγμένο δίπλωμα UEFA C), κατά παράβαση των όσων αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΧΙΙΙ της Ενιαίας Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων των Ομοσπονδιών Μελών της ΣΤΟΚ 2023 – 2024.

 

Η Δικαστική Επιτροπή αφού μελέτησε όλα τα ενώπιον της γεγονότα και έγγραφα, αποφάσισε την επιβολή προστίμου €150=.

 

 • Του Βοηθού Προπονητή του Σωματείου ΑΕΛ Λακατάμιας, Βασιλείου Παντελή με Α.Μ. 46794, ο οποίος χωρίς να είναι κάτοχος άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος από την ΚΟΠ (ήταν γραμμένος στο Φύλλο Αγώνα με ληγμένο δίπλωμα UEFA C), κατά παράβαση των όσων αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΧΙΙΙ της Ενιαίας Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων των Ομοσπονδιών Μελών της ΣΤΟΚ 2023 – 2024.

 

Η Δικαστική Επιτροπή αφού μελέτησε όλα τα ενώπιον της γεγονότα και έγγραφα, αποφάσισε την επιβολή προστίμου €150=.

 

 1. Του Σωματείου Κ.Ν. Αγίου Νικολάου, για τον αγώνα Κ.Ν. Αγίου Νικολάου – ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ Αγίου Αμβροσίου Κερύνειας στις 12.05.2024:-

 

(α) Για αντιαθλητική συμπεριφορά, ήτοι για καθυστερημένη έναρξη του αγώνα κατά 25’  λεπτά, κατά παράβαση του άρθρου 43 του Κεφαλαίου XV και των άρθρων 8, 10, 11, 12 και 13 του Κεφαλαίου XΙV της Ενιαίας Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων των Ομοσπονδιών Μελών της ΣΤΟΚ 2023 – 2024.

(β) Για καθυστέρηση παράδοσης του Φύλλου Αγώνα στον διαιτητή, 15΄ λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα (ο αγώνας ήταν καθορισμένος να ξεκινήσει στις 16:00 και Φύλλο Αγώνα παραδόθηκε στον διαιτητή στις 15:54, ενώ έπρεπε να παραδοθεί 15:45), κατά παράβαση των όσων αναφέρονται στα άρθρα 9.7 και 9.8 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Ένταξης της ΣΤΟΚ 2023 – 2024.

(γ) Γιατί δεν έχει εξοφλήσει την αμοιβή και τα οδοιπορικά των διαιτητών του αγώνα, κατά παράβαση των όσων αναφέρονται στο άρθρο 7 του Κεφαλαίου XVΙ της Ενιαίας Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων των Ομοσπονδιών Μελών της ΣΤΟΚ 2023 – 2024.

 

Η Δικαστική Επιτροπή αφού μελέτησε όλα τα ενώπιον της γεγονότα και έγγραφα, αποφάσισε:-

α) Συνεκδίκαση των καταγγελιών (α) και (β) και την επιβολή προστίμου €175=

β) Για την καταγγελία (γ), επιβολή προστίμου €250=.

 

Η Δικαστική Επιτροπή επίσης επισημαίνει ότι η Προκήρυξη προνοεί τα εξής:-

«Εάν μετά την επιβολή της ποινής, το πταίσμα εξακολουθεί να υφίσταται, το Σωματείο θα παραπέμπεται εκ νέου στη Δικαστική Επιτροπή»

 

 1. Του Σωματείου Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ Ιδαλίου, γιατί στον αγώνα Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ Ιδαλίου – ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C. 2000 στις 15.05.2024, δεν συμμορφώθηκε με τις οδηγίες της εγκυκλίου με Αριθμό 235/2023-2024 ημερομηνίας 07.07.2023 και συγκεκριμένα είχε γραμμένο στο Φύλλο Αγώνα άτομο (γιατρός) που δεν ήταν καταχωρημένος στο σύστημα comet.

 

Η Δικαστική Επιτροπή αφού μελέτησε όλα τα ενώπιον της γεγονότα και έγγραφα, αποφάσισε την επιβολή προστίμου €75=.

 

 1. Του Σωματείου ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C. 2000, γιατί στον αγώνα Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ Ιδαλίου – ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C. 2000 στις 15.05.2024, δεν συμμορφώθηκε με τις οδηγίες της εγκυκλίου με Αριθμό 235/2023-2024 ημερομηνίας 07.07.2023 και συγκεκριμένα είχε γραμμένο στο Φύλλο Αγώνα άτομο που δεν ήταν καταχωρημένος στο σύστημα comet.

 

Η Δικαστική Επιτροπή αφού μελέτησε όλα τα ενώπιον της γεγονότα και έγγραφα, αποφάσισε την επιβολή προστίμου €75=.

 

 1. Για τον αγώνα ΑΜΥΝΑ Λινούς-Φλάσου – ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς στις 15.05.2024:-

 

 • Του Σωματείου ΑΜΥΝΑ Λινούς-Φλάσου , γιατί  κατά παράβαση του άρθρου 13 του Κεφαλαίου ΧV της Ενιαίας Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων των Ομοσπονδιών Μελών της ΣΤΟΚ 2023 – 2024, χρησιμοποίησε αντικανονικά τον ποδοσφαιριστή Κακουλλή Μάμα με Α.Μ. 39454 (ο ποδοσφαιριστής δεν εδικαιούτο να αγωνιστεί στον αγώνα, λόγω τιμωρίας από τη Δικαστική Επιτροπή, ήταν τιμωρημένος με 1 αγωνιστική και την οποία θα έπρεπε να καλύψει στον αγώνα αυτό), άρθρο 13 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Ένταξης της ΣΤΟΚ 2023 – 2024.

 

Η Δικαστική Επιτροπή αφού μελέτησε όλα τα ενώπιον της γεγονότα και έγγραφα, αποφάσισε την επιβολή προστίμου €300=.

 

 • Του ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΑΜΥΝΑ Λινούς-Φλάσου,  Κακουλλή Μάμα με Α.Μ. 39454, γιατί  κατά παράβαση του άρθρου 13 του Κεφαλαίου ΧV της Ενιαίας Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων των Ομοσπονδιών Μελών της ΣΤΟΚ 2023 – 2024, έλαβε μέρος αντικανονικά ενώ δεν εδικαιούτο να αγωνιστεί στον αγώνα, αφού ήταν τιμωρημένος από τη Δικαστική Επιτροπή με 1 αγωνιστική την οποία έπρεπε να καλύψει στον πιο πάνω αγώνα, άρθρο 13 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Ένταξης της ΣΤΟΚ 2023 – 2024.

 

Η Δικαστική Επιτροπή αφού μελέτησε όλα τα ενώπιον της γεγονότα και έγγραφα, αποφάσισε την επιβολή προστίμου €150=.

 

 1. Για τον αγώνα ΘΟΙ Πύργου – ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ Αγίου Αμβροσίου Κερύνειας στις 15.05.2024:-

 

 • Τoυ Σωματείου ΘΟΙ Πύργου, γιατί επέτρεψε στον Πρόεδρο της ομάδας, κο Ευαγόρου Στέλιο, να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο ως μη δικαιούμενο άτομο (δεν ήταν γραμμένος στο Φύλλο Αγώνα), κατά τη διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 25.5 του Κεφαλαίου VII της Ενιαίας Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων των Ομοσπονδιών Μελών της ΣΤΟΚ 2023 – 2024.

 

Η Δικαστική Επιτροπή αφού μελέτησε όλα τα ενώπιον της γεγονότα και έγγραφα, αποφάσισε την επιβολή προστίμου €150=.

 

 • Του Προέδρου του Σωματείου ΘΟΙ Πύργου, Ευαγόρου Στέλιο, ο οποίος εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο ως μη δικαιούμενο άτομο (δεν ήταν γραμμένος στο Φύλλο Αγώνα), κατά τη διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 25.5 του Κεφαλαίου VII της Ενιαίας Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων των Ομοσπονδιών Μελών της ΣΤΟΚ 2023 – 2024.

 

Η Δικαστική Επιτροπή αφού μελέτησε όλα τα ενώπιον της γεγονότα και έγγραφα, αποφάσισε την επιβολή προστίμου €150=.