ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

Ανακοίνωση Νέων Σχολών Προπονητών ΚΟΠ 2024

Παρασκευή, 5 Απριλίου 2024

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου στα πλαίσια της Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τις νέες Σχολές που θα γίνουν μέχρι το τέλος του 2024.

Όλες οι αιτήσεις να γίνονται ηλεκτρονικά στους σχετικούς συνδέσμους για το κάθε σεμινάριο.

Όσοι από τους αιτητές έχουν ξαναεγγραφεί στο σύστημα comet της ΚΟΠ https://comet.cfa.com.cy/mycomet  θα πρέπει να ενωθείτε με τους κωδικούς πρόσβασης που έχετε. Για όσους είναι η πρώτη φορά που θα το χρησιμοποιήσουν, θα πρέπει πρώτα να επιλέξουν το New user / Register, να κάνουν εγγραφή στο σύστημα, και αφού λάβουν email επιβεβαίωσης, τότε να πατήσουν ξανά στο σύνδεσμο που αφορά το συγκεκριμένο σεμινάριο και να υποβάλουν την αίτηση τους.

Η κατάθεση του σχετικού παράβολου γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μετά από την έγκριση συμμετοχής του υποψήφιου.

Σημειώνεται ότι αν κάποιος διαθέτει τα κριτήρια δεν σημαίνει ότι αυτόματα εξασφαλίζει θέση στην Σχολή. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την κάθε σχολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ακύρωση Συμμετοχής
-Σε αίτημα ακύρωσης 14 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου επιστροφή ολόκληρου του ποσού.
-Σε αίτημα ακύρωσης με προειδοποίηση μικρότερη των 14 ημερών επιστρέφεται το 60%.
-Σε αίτημα ακύρωσης μετά την έναρξη του σεμιναρίου δεν γίνεται καμία επιστροφή.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε προβλήματα με την υποβολή, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τη Σχολής Προπονητών της ΚΟΠ στο τηλέφωνο 22352341.

Σχολή UEFA C
Η σχολή UEFA C διεξάγεται σε δύο φάσεις και περιλαμβάνει θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 100 ωρών.

Πιθανές ημερομηνίες
1η Φάση: 9 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου
2η Φάση: 4 μέχρι 8 Νοεμβρίου

Δικαίωμα Συμμετοχής
Στα μαθήματα μπορούν να συμμετάσχουν Κύπριοι Πολίτες που κατέχουν τα πιο κάτω:
1. Πολιτική Ταυτότητα / Διαβατήριο
2. Απολυτήριο Σχολείου
3. Δελτίο Υγείας / ή Πιστοποιητικό Ιατρού (παθολόγο ή Καρδιολόγο), Έκδοση Βεβαίωσης πέραν των 3 μηνών δεν θα γίνεται αποδεκτή
4. Λευκό Ποινικό Μητρώο, Έκδοση πέραν των 6 μηνών δεν θα γίνεται αποδεκτή

Όλες οι αιτήσεις να γίνουν ηλεκτρονικά στον πιο κάτω σύνδεσμο μέχρι 15/07/2024 https://comet.cfa.com.cy/mycomet/private/seminars/62782676

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Το κόστος της σχολής ανέρχεται στα 850 Ευρώ και θα γίνει ηλεκτρονικά μετά την έγκριση της αίτησης και θα πρέπει να γίνει πριν από τις 31/7/2024

Σχολή UEFA B

Η σχολή UEFA B διεξάγεται σε 3 φάσεις και περιλαμβάνει θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 120 ωρών. Πιθανή ημερομηνία έναρξης της 1ης Φάσης 16/09/2024. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται επίσημα για την κάθε σχολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δικαίωμα Συμμετοχής
Στα μαθήματα μπορούν να συμμετάσχουν Κύπριοι Πολίτες που κατέχουν τα πιο κάτω:
1. Πολιτική Ταυτότητα / Διαβατήριο
2. Απολυτήριο Σχολείου
3. Δελτίο Υγείας / ή Πιστοποιητικό Ιατρού (παθολόγο ή Καρδιολόγο), Έκδοση Βεβαίωσης πέραν των 3 μηνών δεν θα γίνεται αποδεκτή
4. Λευκό Ποινικό Μητρώο, Έκδοση πέραν των 6 μηνών δεν θα γίνεται αποδεκτή
5. Ενεργή Άδεια UEFA C
Όλες οι αιτήσεις να γίνουν ηλεκτρονικά στον πιο κάτω σύνδεσμο μέχρι 30/07/2024  https://comet.cfa.com.cy/mycomet/private/seminars/62783931

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Το κόστος της σχολής ανέρχεται στα 1125 Ευρώ που καταβάλλεται μετά την έγκριση της αίτησης και θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά πριν από τις 5/8/2024.

Σχολή UEFA Α

Η σχολή UEFA A διεξάγεται σε 4 φάσεις και περιλαμβάνει θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 1 έτους

Πιθανές ημερομηνίες
1η Φάση: 10-14/06/2024

Δικαίωμα Συμμετοχής
Στα μαθήματα μπορούν να συμμετάσχουν Κύπριοι Πολίτες που κατέχουν τα πιο κάτω:
1. Πολιτική Ταυτότητα / Διαβατήριο
2. Απολυτήριο Σχολείου
3. Δελτίο Υγείας / ή Πιστοποιητικό Ιατρού (παθολόγο ή Καρδιολόγο), Έκδοση Βεβαίωσης πέραν των 3 μηνών δεν θα γίνεται αποδεκτή
4. Λευκό Ποινικό Μητρώο, Έκδοση πέραν των 6 μηνών δεν θα γίνεται αποδεκτή
5. Ενεργή Άδεια UEFA B
6. Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε πρωτάθλημα 11vs11

Όλες οι αιτήσεις να γίνουν ηλεκτρονικά στον πιο κάτω σύνδεσμο μέχρι 30/04/2024

https://comet.cfa.com.cy/mycomet/private/seminars/62782252

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν αποδεκτές. Το κόστος της σχολής ανέρχεται στα 2500 Ευρώ και μπορεί να γίνει σε δύο δόσεις.
Η πρώτη δόση (1500 Ευρώ) θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά μετά την έγκριση της αίτησης και πριν από τις 10/05/2024. Η δεύτερη δόση (1000 Ευρώ) θα γίνει το 2025 και πριν από τις εξετάσεις.

Σχολή UEFA Elite Youth Α
Η σχολή UEFA Elite Youth A διεξάγεται σε διάφορες φάσεις και περιλαμβάνει θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 1,5 έτους και θα ανακοινωθούν αργότερα.

Δικαίωμα Συμμετοχής
Στα μαθήματα μπορούν να συμμετάσχουν Κύπριοι Πολίτες που κατέχουν τα πιο κάτω:
1. Πολιτική Ταυτότητα / Διαβατήριο
2. Απολυτήριο Σχολείου
3. Δελτίο Υγείας / ή Πιστοποιητικό Ιατρού (παθολόγο ή Καρδιολόγο), Έκδοση Βεβαίωσης πέραν των 3 μηνών δεν θα γίνεται αποδεκτή
4. Λευκό Ποινικό Μητρώο, Έκδοση πέραν των 6 μηνών δεν θα γίνεται αποδεκτή
5. Ενεργή Άδεια UEFA A
6. Τουλάχιστον 1 χρόνo εμπειρία σε πρωτάθλημα 11vs11

Όλες οι αιτήσεις να γίνουν ηλεκτρονικά στον πιο κάτω σύνδεσμο μέχρι 30/07/2024 https://comet.cfa.com.cy/mycomet/private/seminars/62783896
Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν αποδεκτές.
Το κόστος της σχολής ανέρχεται στα 1200 Ευρώ.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε προβλήματα με την υποβολή, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τη Σχολής Προπονητών της ΚΟΠ στο τηλέφωνο 22352341.